Κυριακή 1 Μαρτίου 2015

Η κλίση του ρήματος είμαι
Ενεστώτας
Ενικός Αριθμός
 είμαι
είσαι
έν΄
Πληθυντικός Αριθμός 
είμες
είστεν - είσ΄νε
είναι - είν

Παρατατικός
Ενικός Αριθμός
ήμουν - έμ΄νε- έμ΄
ήσουν - έσ΄νε - έσ΄
ήτον -έτον
 Πληθυντικός Αριθμός
ήμουνες - έμουνες
ήστουν -ήστινε
ήσαν - έσαν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου